PRODUKTER FÖR PROFFS

Alkohol- och drogtester

Salofa Ab tillverkar ett brett urval alkohol- och drogtester för olika ändamål.
Vårt sortiment av alkohol -och drogtester inkluderar urintester och manipulationstester. Vi utvecklar ständigt våra produkter så att de bättre svarar på kundernas behov, tillsammans med er.  Vi tillverkar alla våra tester på fabriken i Salo.

Användarutbildning

Vi anordnar också avgiftsfri användarutbildning för våra kunder i deras lokaler. På detta sätt har alla möjlighet att delta i utbildningen. Utbildningen ges på praktisk nivå och behandlar bl.a. korsreaktioner mellan läkemedel och olika manipulationsmöjligheter. Utöver detta tillhandahåller vi också avgiftsfri telefonrådgivning. Utbildningen och rådgivningen grundar sig på erfarenhet som inhämtats under många år av fältarbete och på samarbetet med vår produktutveckling.

IVD-produkter

Högklassiga IVD-produkter

Produkter för specialiserad sjukvård

Högklassiga produkter för specialiserad sjukvård