Drogtester
för konsumenter

 

 

Drogtester för konsumenter  

Vill du veta om någon använt droger? Med Salofas drogtester för konsumenter kan du   enkelt testa för användning av droger.

Urinprovet testar koncentrationen av drogpartiklar i urinen som visar om testpersonen använt droger. Resultatet är klart på 5 minuter.

Bruksanvisning

  • Samla urin i en kopp eller liknande behållare
  • Separera några droppar på testplattan
  • Testet visar på några minuter om resultatet är positivt eller negativt.